Vakantie uren tijdens ziekte, wat bouw je op?

Vakantie uren tijdens ziekte, wat bouw je op?

Ben jij ziek of ziek geweest waardoor je gedurende het jaar veel minder hebt kunnen werken? In dat geval vraag je je vast af hoe het zit met vakantie uren tijdens ziekte en of je vakantie uren hebt opgebouwd ondanks je ziekte. In deze blog gaan we daar dieper op in, zodat jij ook weet waar je aan toe bent. Lees dus snel verder om meer te weten te komen over vakantie uren tijdens ziekte!

Krijg ik vakantie uren tijdens ziekte?

Als je als werknemer in dienst bent voor een bedrijf, dan heb je elk jaar ten minste recht op vier keer het aantal overeengekomen gewerkte uren per week. Deze overeengekomen uren worden dan overgezet naar vakantie uren. Je vakantie uren tijdens ziekte worden berekend over een jaar dienstverband en de periode waarin je recht had op een salaris. Als de uren die overeen zijn gekomen worden uitgedrukt in uren per jaar, dan worden je vakantie uren tijdens ziekte naar rato berekend over de periode toen je nog hebt kunnen werken. Kortom, tijdens de periode waarin je ziek bent bouw je ook gewoon vakantie uren en dagen op.

Nieuwe regels op het gebied van vakantie uren tijdens ziekte

Vroeger bouwden werknemers die ziek waren slechts een beperkte mate aan vakantie uren en dagen op. Na een rechtszaak en een uitspraak van het Europese Hof van Justitie is deze regel echter veranderd. Na deze uitspraak werd namelijk bepaald dat het minimale aantal vakantie dagen of uren voor werknemers die vanwege ziekte niet meer kunnen werken ook moet toekomen. Zij hebben recht op evenveel vakantiedagen als niet-zieke werknemers.

Rechten op vakantie uren tijdens ziekte

Als je ziek bent, dan behoud je je vakantie uren tijdens ziekte en bouw je nieuwe vakantiedagen op. Mocht het zo zijn dat je door je ziekte niet in staat bent om te werken, dan heb je gewoon recht op het wettelijke minimum aantal vakantiedagen. Het is een verstandig idee om in het geval van ziekte contact op te nemen met een deskundige zodat je een beeld krijgt van de regels die gelden en welke rechten je hebt met betrekking tot vakantiedagen. Vaak heb je bij ziekte namelijk te maken met bijzondere regels.

Wanneer worden ziektedagen aangemerkt als vakantiedagen?

Als je hele dagen of gedeeltelijke dagen niet hebt kunnen werken vanwege een ziekte, dan worden deze als opgenomen vakantiedagen aangemerkt. Dit is alleen het geval als je hier zelf mee instemt of als je je toestemming in een schriftelijke overeenkomst hebt gegeven. Je hebt altijd recht op vakantie uren tijdens ziekte, ongeacht of je gewerkt hebt of niet.

Over bovenwettelijke vakantiedagen

Tijdens vakantie uren tijdens ziekte is de kans groot dat je te maken krijgt met zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen. Dit zijn extra ziektedagen die je eventueel bij je werkgever kunt opbouwen. Deze dagen komen bovenop de minimale wettelijke vakantiedagen waar je sowieso al recht op had.

Juridische hulp bij vakantie dagen bij ziekte

Als je vragen hebt over vakantie uren tijdens ziekte, dan is het een goed idee om juridisch advies in te winnen. Het is bij deze soort kwesties namelijk belangrijk dat je een goede beoordeling krijgt en advies van iemand krijgt die een beeld heeft van jouw persoonlijke situatie. Alleen in dat geval kun je namelijk een passend advies krijgen. Daarnaast is het ook verstandig om contact op te nemen met een advocaat of jurist voordat je je tot de rechter wendt.

Uitgangspunten tijdens vakantiedagen en ziekte

Als je ziek bent, dan bouw je volledige vakantiedagen op. Het maakt hierbij niet uit of je volledig of gedeeltelijk ziek bent. Er zijn vaste regels voor de opbouw van vakantie uren tijdens ziekte. Je werkgever kan ook andere regels met je bespreken over bovenwettelijke vakantiedagen als je ziek bent. Hierbij kun je denken aan een afspraak over de afgelopen zes maanden over bovenwettelijke vakantiedagen die opgebouwd werden tijdens je ziekte.

Wat zijn mijn rechten als ik nog gedeeltelijk werk?

Als je nog therapeutisch werkt, dan neem je vakantie op voor het volledige aantal overeengekomen arbeidsuren. Als je te ziek bent om te werken en ook niet re-integreert, dan neem je geen vakantie. Tenzij je met je werkgever afspraken hebt gemaakt over bovenwettelijke vakantiedagen. De meeste werkgevers doen dit echter niet. In principe kun je op vakantie naar Thailand zonder dat je hiervoor vakantiedagen hoeft in te zetten.

Ziekte tijdens vakantie

Word je ziek tijdens een vakantie die al vastgesteld is? Dan worden deze dagen niet als vakantie gerekend, tenzij je daar als werknemer toestemming voor hebt gegeven. In een rechtszaak wordt dit niet snel aangenomen.

Volgens het Hof

Het Europese Hof heeft uitspraak gedaan over of er 29 vakantiedagen mochten worden geboekt tijdens de ziekte van de werknemer. De werknemer in kwestie had al verlof aangevraagd, en deze was al goedgekeurd. Een paar maanden later werd zij ziek. De bedrijfsarts had vastgesteld dat de werknemer niet in staat was om de werken. De werknemer belde met de werkgever over de vakantie, waarna er verlofdagen van het saldo werden geboekt.

Wanneer mogen vakantie uren tijdens ziekte worden afgeboekt?

Het bovenste scenario mag alleen als de werknemer er zelf mee heeft ingestemd. Als je je werkgever meedeelt dat je tijdens je ziekte op vakantie gaat, dan betekent dit niet automatisch dat je toestemming hebt gegeven voor het afboeken van vakantiedagen. Hiervoor dien je eerst met elkaar te overleggen.

Advies voor vakantie tijdens ziekte

Om je vakantie uren tijdens ziekte helder te krijgen is het belangrijk dat er duidelijke afspraken in je arbeidsovereenkomst staan. Beide partijen dienen zich aan deze regels te houden. Bij deze regels is het van belang dat er onderscheid wordt gemaakt tussen normale vakantie uren tijdens ziekte en bovenwettelijke vakantiedagen. Je hebt namelijk meer mogelijkheden bij bovenwettelijke dagen.

Ten slotte

Als werknemer heb je recht om elk kalenderjaar een vakantie te hebben, en je werkgever dient je tijdig te melden als vakantiedagen komen te vervallen. Je vakantie uren uitbetalen is niet altijd voordelig. Je doet er goed aan om de afspraken met je werkgever schriftelijk vast te leggen. Zo zijn alle regels voor beide partijen helder zijn en er geen misverstanden kunnen ontstaan. Op de website van de Rijksoverheid kun je overigens een hoop informatie vinden m.b.t. dit onderwerp.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *