Een dyslexie test laten doen bij kinderen

Een dyslexie test laten doen bij kinderen

Bij veel kinderen wordt er pas op late leeftijd ontdekt dat zij dyslexie hebben. En dat terwijl het hebben van dyslexie leren kan bemoeilijken. Om die reden is het erg belangrijk om op tijd te achterhalen of iemand daadwerkelijk dyslexie heeft. Door een dyslexie test af te nemen kan er worden bekeken of kinderen inderdaad dyslexie hebben. Voor kinderen waarbij ouders of leerkrachten hierover twijfelen of als zij meer zekerheid willen hebben, is dit een handige test. Deze blog gaat dan ook over deze test. Wat houdt het in, hoe wordt het afgenomen, wat is dyslexie überhaupt? Het zal allemaal aan bod komen in deze blog.

Een neurobiologische aandoening

Om te begrijpen waarom een dyslexie test zo belangrijk is, is het handig om te weten wat dyslexie nou eigenlijk is. Dyslexie is een stoornis bij het lezen. Ongeveer 5 procent van de Nederlanders heeft dyslexie. Dyslexie is een neurobiologische aandoening, wat inhoudt dat de stoornis komt door een probleem met de hersenen. Deze stoornis zorgt ervoor dat mensen veel moeite kunnen hebben met het verwerken van taal. Het herkennen en begrijpen van woorden is voor hen erg lastig. Hierdoor kunnen mensen met dyslexie vaak moeite hebben met het spellen van woorden, lezen zij langzamer en is het onthouden van informatie vaak lastiger.

Dyslexie: geen indicator van intelligentie

Wat niet veel mensen begrijpen of geloven, is dat dyslexie niets met de intelligentie van een persoon te maken heeft. Mensen met dyslexie kunnen net zo slim zijn als mensen zonder dyslexie. Vaak kost het hen alleen wat meer moeite en tijd om teksten te lezen en te begrijpen. Verder kan het ook zo zijn dat mensen met dyslexie andere hele sterke eigenschappen hebben. Zo kunnen mensen met dyslexie vaak erg goed probleemoplossend denken of zijn zij juist weer heel erg goed in technische vakken. Het idee dat mensen met dyslexie minder intelligent zijn is dus erg achterhaald en is niets van waar.

Het vaststellen van dyslexie

Er zijn verschillende manieren waarop dyslexie kan worden vastgesteld. Een onderzoek naar de mogelijke diagnose dyslexie begint vaak pas wanneer er al tekenen zijn dat het kind moeite heeft met lezen en schrijven. Soms wordt er met het kind gepraat om te zien of er mogelijk sprake is van dyslexie. Toch is de meest bekende manier het gebruiken van een dyslexie test. Deze test geeft een betrouwbare uitslag en wordt om die reden meer ingezet dan andere vormen van onderzoek. De test bestaat uit verschillende onderdelen om verschillende lees- en schrijfvaardigheden te toetsen en te beoordelen.

Dyslexie opsporen met een dyslexie test

Deze test is dus gericht op het achterhalen wat de vaardigheden van het kind zijn op het gebied van lezen en schrijven. Het is erg belangrijk om kinderen met dyslexie op de juiste manier te behandelen en hen goed te begeleiden bij het leerproces. Door kinderen van jongs af aan goed te begeleiden bij dingen waar zij moeite mee hebben, kunnen de problemen voor een groot deel worden verkleind en kan het kind zich beter ontwikkelen op latere leeftijd. Bovendien kan leren een stuk gemakkelijker en leuker gemaakt worden, wanneer het kind minder moeite heeft met lezen en schrijven op school.

Letters identificeren

Eén van de eerste dingen die bij een dyslexie test wordt onderzocht, is het herkennen van letters. Het kind dat de test ondervindt wordt gevraagd om letters hardop te noemen die worden laten zien. Er kan gekeken worden naar de hoeveelheid letters die juist worden benoemd. Als er veel fouten in zitten kan dit een teken zijn van dyslexie. Daarnaast wordt er gekeken hoe lang het kind doet over het benoemen van de letters. Als kinderen dyslexie hebben, dan kan het wat langer duren om de juiste letters te benoemen. De herkenning van letters gaat dan minder gemakkelijk en minder snel. Om die reden is het een belangrijk onderdeel om te toetsen bij een vermoeden van dyslexie.

Het herkennen en spellen van woorden

Het herkennen van woorden is ook een onderdeel van de test. De kinderen worden gevraagd om een lijstje met woorden hardop voor te lezen. Hierbij wordt er ook weer gekeken naar hoe snel dit gaat en hoeveel fouten er worden gemaakt door het kind. Bij de woordherkenning geldt hetzelfde als bij de letterherkenning. Bij kinderen die er veel moeite mee hebben, is er een grotere kans op dyslexie. Na het voorlezen van de woorden, moeten deze worden gespeld. Er wordt dan nogmaals gekeken hoe eenvoudig of lastig dit gaat bij het kind. Spellen is bij kinderen met dyslexie een groot obstakel waar zij veel moeite mee kunnen hebben.

Het toetsen van leesvaardigheid

Na het herkennen en spellen van woorden en letters, wordt de leesvaardigheid van het kind getoetst. De leesvaardigheid gaat over hoe goed een kind een tekst kan lezen en hoeveel ervan wordt begrepen. Het kind wordt gevraagd om een tekst te lezen en moet hier vervolgens een aantal vragen over beantwoorden. Kinderen met dyslexie kunnen veel moeite hebben met het onthouden en begrijpen van teksten, omdat niet alle woorden even goed gelezen worden. Door te kijken naar de hoeveelheid goed of fout beantwoorde vragen, kan er een conclusie worden getrokken over de leesvaardigheid van het kind. Leesvaardigheid is een belangrijke vaardigheid om te kunnen en is erg belangrijk om te toetsen.

Kijken naar de schrijfvaardigheid

Schrijven is naast het lezen van teksten, het herkennen van letters en het spellen van woorden een belangrijke vaardigheid om over te beschikken. Wanneer iemand dyslexie heeft gaat het correct schrijven van teksten vaak een stuk minder eenvoudig. Het kind wordt daarom gevraagd om een stukje te schrijven. Er wordt na het schrijven gekeken naar de spelling en de grammatica van dit geschreven stuk. Bevat de tekst veel spellings- en of grammaticafouten? Dan is er een kans dat het kind dyslexie heeft. Na al deze tests uit te hebben gevoerd wordt er soms ook nog een gesprek gevoerd met het kind, de leerkracht en de ouders, om zo een breder beeld te vormen van de verschillende problemen die het kind heeft.

 Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *